Nařízení vlády – uzavření školy od 00:00 hod 14.10.2020 do 1.11.2020

 

Dobrý den všem,

Dovolujeme si Vás informovat, že z rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 12.10.2020 dojde od 14.10.2020 - 00:00 hod k úplnému uzavření Základní školy  Hradec Králové, třída SNP 694 (střediska: škola, družina, školní jídelna zůstávají mimo provoz)

 

Výuka

Výuka na prvním stupni bude probíhat formou distanční výuky.

 

Výuka na druhém stupni bude probíhat formou distanční výuky.

 

Asistence bude probíhat distanční formou.

 

Družina bude probíhat také distanční formou.

Veškeré náležitosti k jednotlivým formám výuky vyplývají z metodického doporučení vlády pro vzdělávání distančním způsobem a budou projednány během zítřka 14.10.2020.

 

Ve středu 14.10. bude probíhat distanční výuka pouze formou dohodnutou individuálně s jednotlivými učiteli (od původního rozvrhu 6. a 8. ročníku se upouští).

Školní jídelna

Školní jídelna nebude v době uzavření školy v provozu. Obědy budou odhlášeny počínaje zítřejším dnem 14.10.2020. Od 2.11.2020 budou automaticky obědy přihlášeny.

Veškeré informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách školy.

 

                   Mgr. Šárka Sýkorová, ředitelka školy


 

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

24.05.2013 10:41
Připomínáme schůzku rodičů bodoucích prvňáčků v pondělí 27.5. od 17 hodin.

2. zájezd do Anglie

24.05.2013 10:40
Žáci 7. a 8. tříd odjedou v sobotu 25.5. společně s doprovodem paní učitelky Váňové, Krajinové...

1. zájezd do Anglie

17.05.2013 10:35
Žáci 7. až 9. tříd odjedou v sobotu 18.5. společně s doprovodem paní učitelky Dryeové,...

Volné místo pro zájezd do Velké Británie

23.04.2013 09:08
Máme jedno volné místo v zájezdu do Velké Británie v termínu 1. – 6. 6. 2013. Máte-li...

Zápisový lístek na víceletá gymnázia

18.04.2013 14:49
Vážení rodiče, po přijetí Vašeho (Vaší) syna (dcery) na víceleté gymnázium, je nutné jeho (její)...

Školní jídelna během ředitelského volna

18.04.2013 14:39
OZNÁMENÍ O PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY ve dnech 29. a 30. 4. 2013 (ředitelské volno):   Školní...

Akutality před 17.4.2013

17.04.2013 09:01
V úterý 16.4. se od 17:00 konají třídní schůzky. Informace o prospěchu a chování žáků od ...

Vítejte na našem novém webu

17.04.2013 08:42
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklých školních údajů i...