Naše

Domácí příprava v době MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MZ

Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ  MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN

uzavíráme od středy 11.3. 2020 až do odvolání Základní školu, Hradec Králové, Třída SNP 694.

Sledujte prosím web a vývěsku školy pro další informace. 

Škola bude kompletně uzavřena včetně školní družiny a školní jídelny. Veškeré zájmové kroužky budou také až do odvolání zrušeny. 

 

Vedení školy

 

 

Z preventivních důvodů, jako jedno z opatření k omezení možnosti šíření koronaviru, rušíme úterní třídní schůzky 6. až 8.tříd.

Mgr. Šárka Sýkorová

ředitelka školy

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

6.B - přesun třídní schůzky

14.04.2014 12:10
Třídní schůzka 6.B je přesunuta na úterý 22.4. z důvodu nemoci paní učitelky Jiranové.

Třídní schůzky 15.4.2014

12.04.2014 11:54
V úterý 15.4.2014 se od 17:00 konají třídní schůzky.

Matematická olympiáda

10.04.2014 09:45
Dne 9. dubna se konalo okresní kolo matematické olympiády kategorie 6. – 8. tříd. V...

Projekt HEATHY and HAPPY

09.04.2014 12:01
Naše škola se zapojila do přípravy projektu HEATHY and HAPPY. v rámci programu Erasmus+ Strategické...

Návštěva studentů z Velké Británie

27.03.2014 07:38
25. a 26.3.2014  naši školu navštívila skupina  8 VŠ studentů z Velké Británie. Ve...

Matematický klokan 2014

24.03.2014 19:30
Dne 21. 3. se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže - Matematický klokan. Zajímavé...

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO 2014

20.03.2014 09:03
Dne 18. března 2014 si žáci 9. ročníku mohli vyzkoušet atmosféru nadcházejících přijímacích zkoušek...

Poslední z lyžařských kurzů

11.03.2014 09:28
V sobotu 15.3. odjede třída 7.B na chatu Kačenku u Šerliškého mlýna na lyžařský kurz, který se však...

Divadlo jednoho herce

28.02.2014 07:47
27. a 28. února měli žáci 5. - 9. tříd možnost zhlédnout divadelní představení. Jednalo se o známou...

Zřízen nový odkaz SDRUŽENÍ

25.02.2014 12:08
Na webových stránkách školy byl zřízen nový odkaz pro  Sdružení při ZŠ na tř. SNP Hradec...

Vláda vyhlásila NOUZOVÝ STAV

Aktuální informace MŠMT k vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU

12.03.2020 16:28
  Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na: -          ZUŠ (nově), -          zájmové vzdělávání...