Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Zprovozněn web jazykových kurzů pro veřejnost

24.06.2014 11:30
Vlastní web najdete na adrese  www.zssnpjazykovekurzy.cz

Deváťáci v roli učitelů

20.06.2014 11:48
Nejstarší žáci rádi pomáhají v nižších ročnících, kde si mohou vyzkoušet, jaké to je vyměnit...

Přírodovědná exkurze

18.06.2014 21:57
Dne 18. 6. se žáci 7.B a 8.B vypravili do iQLANDIE v Liberci. Při své návštěvě se sedmá třída...

Návštěva absoventky

18.06.2014 09:01
Našít řídu navštívila paní Štěpánka Karlová Čížková. Důvodem její návštěvy byla beseda o...

Kroužek - Psaní všemi deseti

15.06.2014 20:33
Ve školním roce 2014/2015 otevíráme kroužek – Psaní všemi deseti. Cílem tohoto kroužku je naučit...

Sběr starého papíru

13.06.2014 14:14
Ve čtvrtek 19.6. proběhne od 7:00 v Ječné ulici sběr starého papíru.

Pitva knihy

07.06.2014 11:49
Dne 6. června zavítala na naši školu paní Monika Malá, knihovnice z Heldovy městské knihovny...

Den otevřených dveří - sobota 7.6.

06.06.2014 12:09
VÍTEJTE U NÁS VE ŠKOLE!   PROGRAM – CO A KDE: Komentované prohlídky školy pro skupiny zájemců...

Sportovní den

04.06.2014 08:22
V úterý 3. 6. 2014 se konal sportovní den žáků 6. – 9. tříd. Žáci soutěžili v různých...

Projekt EDISON

02.06.2014 10:43
V týdnu od 2. do 7. června hostí naše škola osm zahraničních studentů  z Ruska,...

Vláda vyhlásila NOUZOVÝ STAV

Aktuální informace MŠMT k vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU

12.03.2020 16:28
  Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na: -          ZUŠ (nově), -          zájmové vzdělávání...