Upřesnění provozu školy od 30.11.2020

Organizace provozu

26.11.2020 14:26
1. Provoz školy: Od pondělí 30. 11. bude prezenční výuka pro 7. ročník a 8.A, distančně pro 6. ročník a 8.B + 8.C.  Od pondělí 7. 12. prezenčně 6. ročník a 8.B + 8.C, distančně 7. ročník a 8.A.  Vstup do školy bude pro jednotlivé žáky upraven podle plánku níže.  Na prvním...
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

11.05.2020 22:18
MŠMT aktualizovalo INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020. K...

Organizační pokyny pro žáky 9. ročníku

08.05.2020 06:29
Vážení rodiče, od pondělí 11.5.2020 pro Vaše děti zpřístupňujeme v omezeném...

Organizační a hygienická pravidla pro návrat žáků 9. ročníku 11.5.2020 do školy

07.05.2020 20:57
Pobyt žáků v základní škole se řídí těmito principy:  Cesta do školy a ze školy Při cestě do...

Formulář pro přihlášení žáků 9. ročníku k účasti na prezenční výuce od 11.5.2020

05.05.2020 08:10
Vážení rodiče, přístup k formuláři byl i s čestným prohlášením rozeslán e-maily v průběhu úterního...

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

04.05.2020 21:21
si ve formátu PDF můžete stáhnout k vytištění ZDE.

VYHLÁŠKA o způsobu hodnocení ve druhém pololetí 2019 - 2020

28.04.2020 19:36
VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního...

Informace pro žáky 9. ročníků a jejich zákonné zástupce

21.04.2020 21:18
Vzhledem k tomu, že střední školy v Královéhradeckém kraji budou zveřejňovat výsledky...

Poděkování zdravotníkům

18.04.2020 09:59

Zápis do MŠ 2020

15.04.2020 16:44

Rezervační systém - ZPROVOZNĚN

03.04.2020 11:58
Dobrý den, vážení rodiče,     v tuto chvíli máte vyplněný a odeslaný formulář...