Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Dětský den 1. stupně

31.05.2018 17:00
Ve čtvrtek 31. 5. připravili naši deváťáci pro své mladší spolužáky z 1. stupně DĚTSKÝ...

Vyhrajte pro třídu své ratolesti dvoudenní zimní výlet! - PŘIPOMÍNÁME

30.05.2018 12:56
Srdečně zveme všechny rodiče a rodinné příslušníky na sportovní odpoledne, které se bude konat v...

Projekt KOSMOPOLITA

29.05.2018 15:26
V úterý  29.5.  a  středu 30. 5. u nás probíhá projekt Kosmopolita. Studenti z 9...

Zájezd do Velké Británie

27.05.2018 10:52
V termínu od 19. do 25. května naše škola pořádala zájezd do Velké Británie. Celkem se na výlet...

LIGA HRADECKÝCH ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU – 4. kolo

25.05.2018 11:05
Ve středu 23. 5. se naši žáci zúčastnili 4. kola Ligy hradeckých škol v orientačním běhu....

Zájezd do památníku v polské Osvětimi

23.05.2018 14:08
V pondělí 21. května odjela skupina žáků ze sedmých až devátých tříd do německého koncentračního...

Škola v přírodě na Ukrajině

23.05.2018 13:16
Na základě podepsané spolupráce Královéhradeckého kraje se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny vyjeli...

Fotbalový turnaj O POHÁR ŘEDITELE ZŠ SEVER

21.05.2018 12:39
V pátek 18. května obsadili fotbalisté z 1. ročníku 2. místo na turnaji škol z HK. 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

17.05.2018 09:30
V úterý 29.5.2018 se uskuteční sběr starého papíru. Místo : Orebská ulice (spojovací ulice za...

Vyhrajte pro třídu své ratolesti dvoudenní zimní výlet!

16.05.2018 12:02
Srdečně zveme všechny rodiče a rodinné příslušníky na sportovní odpoledne, které se bude konat v...