Naše

 
Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Sto důvodů k úsměvu

11.10.2018 13:25
Dne 11.10. 2018 se naše třída 8.B účastnila projektu „Sto úsměvů každý den“. Jedná se o projekt...

LIGA HRADECKÝCH ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU – 2. kolo

11.10.2018 12:35
Ve středu 10. 10. se naši žáci zúčastnili 2. kola Ligy hradeckých škol v orientačním běhu....

Zapojení do projektů UNESCO

10.10.2018 12:52

Sběr starého papíru - omluva

02.10.2018 11:34
Vážení rodiče,  předem nám dovolte, abychom Vám poděkovali za posbíraný papír, žaludy a...

Sběr žaludů a kaštanů

27.09.2018 14:07
V úterý 2.10.- sběr kaštanů a žaludů. (Od 7:00 do 8:00h) Vše označte jménem, třídou a...

Sběr starého papíru

26.09.2018 13:15
V úterý 2.10.2018 se uskuteční sběr starého papíru. Místo : Orebská ulice (spojovací ulice za...

LIGA HRADECKÝCH ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU – 1. kolo

20.09.2018 13:31
Ve středu 19. 9. se naši žáci zúčastnili 1. kola Ligy hradeckých škol v orientačním běhu....

Úvodní třídní schůzky 2018/19

14.09.2018 15:38
  V úterý 18.9.2018 se konají úvodní třídní schůzky pro školní rok 2018/19. Časový...

Kurzy pro veřejnost

12.09.2018 12:42
  Kurzy  jsou určeny všem, kteří si chtějí udržet svoji úroveň angličtiny a stále se...

Zájmové kroužky 2018/19

31.08.2018 14:38
Vážení rodiče, vítáme Vás v novém školním roce 2018/19 s novou nabídkou zájmových...