Naše

 
Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2014/15

21.01.2014 15:39
K zápisu se dostavilo celkem 93 dětí. U 10 z nich rodiče zažádali o odklad školní...

Sběr starého papíru

15.01.2014 11:37
Ve středu 29.1. se opět uskuteční v Ječné ulici sběr starého papíru. Čas - 7:00 až 8:00

Konzultační hodiny

14.01.2014 18:01
ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ od 1.1.2014 Na základě dohody s třídními...

Informace - třídní schůzky

13.01.2014 12:25
V úterý 14.1.2014 připomínáme odpolední informační schůzky rodičů s pedagogy od 17:00 do...

Zápis - pozor změna

08.01.2014 21:25
V letošním roce bude platný tento formulář týkající se zastupování dítěte  ve školních...

7.A na "lyžáku"

06.01.2014 17:36
V neděli 5.1.2014 vyrazila třída 7.A na lyžařský kurz do Orlických hor na chatu Kačenka u...

Tvořivé dílničky

06.01.2014 17:01

Finále turnaje ve stolním tenisu

01.01.2014 16:11
     Superfinále V pátek 20. 12. 2013 vyvrcholil turnaj ve stolním tenise...

Miami Children´s Theatre

18.12.2013 09:42
Ve středu 18. prosince viděly děti ve škole muzikál The Girl  Who Could Sing Three ...

Pozvánka na turnaj ve stolním tenise

18.12.2013 08:28
Rádi bychom vás pozvali na závěrečný turnaj ve stolním tenise. Hrát se bude v pátek 20. 12. 2013...