Naše

 
Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Pingpongový turnaj - video + anketa

02.02.2014 20:04
Třída 8.B pro vás připravila video z vánočního turnaje ve stolním tenise. Podívejte se, jak se...

Poslední rozloučení

31.01.2014 11:39
V pátek 31.1.2014 dopoledne jsme se ve smuteční obřadní síni v Kuklenách rozloučili s naší...

Anglické divadlo

30.01.2014 09:06
Ve čtvrtek 31. 1. zahráli žáci 7. tříd pro mladší spolužáky divadlo, které nacvičili...

Oznámení školní jídelny

23.01.2014 12:47
V úterý 28. 1. 2014 od 10:00 hodin bude kancelář školní jídelny z provozních důvodů...

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - 5. ročník

23.01.2014 08:48
Ve středu 22. 1. se konalo okresní kolo matematické olympiády 5. tříd. Naši školu...

Rozhodnutí o přijetí do 1.tříd pro školní rok 2014/15

22.01.2014 08:52
K zápisu se dostavilo 83 budoucích prvňáčků. Na všechny se těšíme v září 2014, neboť jsme tentokrát...

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2014/15

21.01.2014 15:39
K zápisu se dostavilo celkem 93 dětí. U 10 z nich rodiče zažádali o odklad školní...

Sběr starého papíru

15.01.2014 11:37
Ve středu 29.1. se opět uskuteční v Ječné ulici sběr starého papíru. Čas - 7:00 až 8:00

Konzultační hodiny

14.01.2014 18:01
ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ od 1.1.2014 Na základě dohody s třídními...

Informace - třídní schůzky

13.01.2014 12:25
V úterý 14.1.2014 připomínáme odpolední informační schůzky rodičů s pedagogy od 17:00 do...