Naše

 
Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Divadlo jednoho herce

28.02.2014 07:47
27. a 28. února měli žáci 5. - 9. tříd možnost zhlédnout divadelní představení. Jednalo se o známou...

Zřízen nový odkaz SDRUŽENÍ

25.02.2014 12:08
Na webových stránkách školy byl zřízen nový odkaz pro  Sdružení při ZŠ na tř. SNP Hradec...

Keramická mozaika

24.02.2014 14:31

Třídní schůzky v následujícím období

24.02.2014 14:17
Zbytek školního roku 2013/2014 bude organizován...

ZTRÁTY A NÁLEZY

19.02.2014 08:24
Neustále se nám hromadí oblečení v šatnách a u tělocvičny. Žádáme děti a případně...

Finanční gramotnost

18.02.2014 09:01
V listopadu se žáci naší školy zúčastnili 5. ročníku soutěže - Finanční gramotnost. Ve školním kole...

Koncert skupiny Memphis dne 13.2.2014

17.02.2014 07:29
Dne 13.2.2014 se konal v tělocvičně na naší ZŠ SNP koncert pro žáky 7.-9.ročníků. Byla u nás...

Informace o výskytu vší ve škole

13.02.2014 13:23
V poslední době se opakovaně objevují ve škole vši. Žádáme rodiče, aby dětem zkontrolovali...

Pythagoriáda - školní kolo

06.02.2014 07:25
Dne 4. 2. 2014 se konalo školní kolo Pythagoriády. Žáci řešili 15 náročných úloh z matematiky a...

Úspěšné reprezentantky školy v soutěži Basic Lingua

04.02.2014 07:59
Žáci naší školy se pravidelně účastní soutěže ve znalosti anglického jazyka...