Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

NAŠE ŠKOLA OBSADILA 2. MÍSTO V DĚTSKÉM TRIATLONU

15.06.2019 19:59
V pátek 14. 6. se v kempu Stříbrný rybník konal DĚTSKÝ TRIATLON. Naši školu...

Kačenka stůně

11.06.2019 13:09
V předchozím týdnu byl v rámci školní družiny zrealizován vzdělávací projekt s názvem "Kačenka...

Náhradní termín třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

11.06.2019 13:03
 se uskuteční ve středu 19.6. v 16.00 hodin.    

Výlet 1.B a 1.C

11.06.2019 13:00
Dne 6. 6. byli žáci 1. B a 1. C na výletě. Prohlédli si přehradu Les Království a na naučné stezce...

Žáci 2. stupně na HRADECKÝCH SPORTOVNÍCH HRÁCH MLÁDEŽE

07.06.2019 09:52
Ve středu 5.6.2019 a ve čtvrtek 6.6.2019 se žáci 6. - 9. tříd zúčastnili HRADECKÝCH SPORTOVNÍCH HER...

Projektový den - PERIODICKÁ SOUSTAVA CHEMICKÝCH PRVKŮ

07.06.2019 09:07
OSN vyhlásila rok 2019 mezinárodním rokem periodické tabulky prvků (k jejímu 150. výročí) a...

Druháci a ekologie

07.06.2019 08:58
Žáci 2.A a 2.C se dne 4.6. zúčastnili interaktivního hudebního představení ekologicky laděné...

Třídní schůzka budoucích "prvňáků"

02.06.2019 19:48
Připomnáme termín schůzky rodičů i boudoucích prvňáků - čtvrtek 6.6.2019 od 16:00. Součástí schůzky...

DĚTSKÝ DEN

31.05.2019 13:20
ve čtvrtek 30.5. proběhl na ZŠ SNP DĚTSKÝ DEN pro 1....

Sportovní odpoledne pro rodinné příslušníky

31.05.2019 13:18
Ve čtvrtek, 30.5.2019, se na školním hřišti již tradičně konala sportovně společenská akce, které...