Nařízení vlády – uzavření školy od 00:00 hod 14.10.2020 do 1.11.2020

 

Dobrý den všem,

Dovolujeme si Vás informovat, že z rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 12.10.2020 dojde od 14.10.2020 - 00:00 hod k úplnému uzavření Základní školy  Hradec Králové, třída SNP 694 (střediska: škola, družina, školní jídelna zůstávají mimo provoz)

 

Výuka

Výuka na prvním stupni bude probíhat formou distanční výuky.

 

Výuka na druhém stupni bude probíhat formou distanční výuky.

 

Asistence bude probíhat distanční formou.

 

Družina bude probíhat také distanční formou.

Veškeré náležitosti k jednotlivým formám výuky vyplývají z metodického doporučení vlády pro vzdělávání distančním způsobem a budou projednány během zítřka 14.10.2020.

 

Ve středu 14.10. bude probíhat distanční výuka pouze formou dohodnutou individuálně s jednotlivými učiteli (od původního rozvrhu 6. a 8. ročníku se upouští).

Školní jídelna

Školní jídelna nebude v době uzavření školy v provozu. Obědy budou odhlášeny počínaje zítřejším dnem 14.10.2020. Od 2.11.2020 budou automaticky obědy přihlášeny.

Veškeré informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách školy.

 

                   Mgr. Šárka Sýkorová, ředitelka školy


 

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

04.05.2020 21:21
si ve formátu PDF můžete stáhnout k vytištění ZDE.

VYHLÁŠKA o způsobu hodnocení ve druhém pololetí 2019 - 2020

28.04.2020 19:36
VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního...

Informace pro žáky 9. ročníků a jejich zákonné zástupce

21.04.2020 21:18
Vzhledem k tomu, že střední školy v Královéhradeckém kraji budou zveřejňovat výsledky...

Poděkování zdravotníkům

18.04.2020 09:59

Zápis do MŠ 2020

15.04.2020 16:44

Rezervační systém - ZPROVOZNĚN

03.04.2020 11:58
Dobrý den, vážení rodiče,     v tuto chvíli máte vyplněný a odeslaný formulář...

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení a ukončování SŠ vzdělávání

30.03.2020 10:38
si můžete prostudovat ve formátu  PDF ZDE  .

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

30.03.2020 09:05
pro běhne v souladu s nařízením MŠMT elektronicky na adrese:  https://sirs.cz/1-5.htm Bližší...

Několik námětů k vzniklé situaci

27.03.2020 10:58
Jak pomoci našim dětem rozumět tomu, co se děje s COVID-19 Jak překonat strach...

Nakladatelství poskytují možnost připojení k jejich e-produktům ZDARMA

27.03.2020 09:37
V současné době různá nakladatelství publikující ve vzdělávání umožňují přístup k svým e-prokuktům...