Naše

 
Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

14.02.2019 08:30
Ve středu 13.2. proběhlo na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové okresní kolo...

Úspěch v soutěži BASIC LINGUA

04.02.2019 20:29
Matěj Vinduška ze třídy 9.C úspěšně reprezentoval naši školu v ústředním kole soutěže ...

7.A a 7.B na lyžařském kurzu

03.02.2019 14:43
V sobotu 3.2. odjely třídy 7.A a 7.B na lyžařský kurz. Jak se jim pod zasněženým Šerlichem daří...

Pokračování badatelského projektu na SZŠ Hradec Králové

28.01.2019 20:10
Ve čtvrtek 24.1.2019 třídy 7.C a 9.A opět navštívily Střední zdravotnickou školu, kde si pod...

Třída 9.B si Vás dovoluje pozvat 13.2. na ples

28.01.2019 14:56

Poděkování DD Sedloňov

26.01.2019 20:26

Sběr starého papíru

23.01.2019 12:46
Ve čtvrtek 31.1.2019 se uskuteční sběr starého papíru. Místo : Orebská ulice (spojovací ulice za...

Školní kolo zeměpisné olympiády

16.01.2019 12:07
V pondělí 7. 1. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády. 38 žáků druhého...

3.D na zimní škole v přírodě

15.01.2019 13:12
V sobotu 12.1. odjela 3.D na zimní školu v přírodě. Jak se jí pod Šerlichem daří můžete sledovat na...

Otvíráme nový kroužek práce se dřevem

10.01.2019 07:46
Kroužek dílen a práce se dřevem   Kroužek bude rozvíjet manuální zručnost dětí a kladný vztah...