Naše

 
Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Den plyšáků ve 3.A

02.04.2019 13:37
Na aprílové pondělí jsme měli ve škole DEN plyšáků a účesů.

Výtvarné dílničky pro rodiče s dětmi ve školní družině!

28.03.2019 13:30
Přijďte si s námi vytvořit originální jarní dekoraci. Aranžmá z dřevěného ramínka s mechem,...

Sběr starého papíru

27.03.2019 12:51
Ve čtvrtek 4.4.2019 se uskuteční sběr starého papíru. Místo : Orebská ulice (spojovací ulice za...

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI AJ

27.03.2019 12:50
Blahopřejeme Patriku Hrubcovi z 9.A, který reprezentoval naši školu v krajském kole...

Setkání s osobnostmi českých dějin

27.03.2019 12:40

Žáci z kroužku Improvizačního divadla vystoupili pro veřejnost

24.03.2019 20:15
Vážení čtenáři,  improvizátoři z naší školy mají úspěšně za sebou veřejné vystoupení,...

Úspěchy v soutěžích!

24.03.2019 20:14
Ve středu 20. března proběhlo krajské kolo zeměpisné olympiády. Naši školu v kategorii B (7....

DÍLNIČKY pro budoucí prvňáčky

20.03.2019 21:00
Dnes na ZŠ SNP proběhly DÍLNIČKY pro budoucí prvňáčky. Děti si vyzkoušely různé činnosti a...

ŽÁCI A ŽÁKYNĚ 8. A 9. TŘÍD ÚSPĚŠNÍ V OBLASTNÍM KOLE KIN-BALLU

20.03.2019 19:40
Ve středu, 13.3.2019, se žáci a žákyně naší školy zúčastnili oblastního kola v...

Jarní "lyžák" 7.C

17.03.2019 13:59
V sobotu 15.3. odjela třída 7.C a část třídy 8.A na lyžařský kurz do Orlických hor. Jak se tam mají...