Naše

 
Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

2. ročník pingpongového turnaje

28.09.2014 13:35
I letos se na naší škole uskuteční turnaj v ping-pongu. Zúčastnit se můžou žáci 2. stupně...

OZDRAVENÍ JÍDELNÍCH LÍSTKŮ

21.09.2014 20:13
Spotřební koš – zákon č.258/2000 Sb §24 odst. 1 písm. c - pro jídelny  §82 odst. 2...

NÁBŘEŽÍ VYSOKÝCH ŠKOL

21.09.2014 20:07
Dne 18. 9. navštívili žáci 9. ročníků akci – Nábřeží vysokých škol – Sova na Hučáku. Netradiční...

Placení členských příspěvků Spolku

18.09.2014 14:04
Placení členských příspěvků · Od školního roku 2014/2015 bezhotovostně na účet Spolku č. ú....

Sběr kaštanů a žaludů

18.09.2014 14:00
V úterý 30.9. od 7:00 do 8:00 v prostoru mezi pavilony 1. a 2. stupně, vstup brankou z Ječné ulice....

Vyšel nový Zpravodaj

12.09.2014 12:00
Vyšel nový ZPRAVODAJ. Ke stažení ve formátu PDF ho najdete ZDE.

Třídní schůzky

11.09.2014 14:30
V úterý 16.9.2014 se od 17:00 konají třídní schůzky (scůzka výboru Spolku v 16:00, schůzka...

POMÁHÁME LESNÍM ZVÍŘÁTKŮM

10.09.2014 14:14
Pan Kieslich společně s lesníky připravili pro děti ze ŠD zajímavé odpoledne plné vyprávění o...

Rozdělení žáků do 8.tříd pro školní rok 2014/2015

26.08.2014 09:00
8.A Mgr. Veronika Faltysová 8.B Mgr. Helena...

Rozdělení žáků do 6.tříd pro školní rok 2014/2015

26.08.2014 08:25
6.A       Mgr. Kikinčuková 6.B  ...