Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Pozvání na vernisáž výstavy

28.04.2014 11:53

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŘEDITELSKÉ VOLNO 9.5.2014

24.04.2014 20:45
Dne 9. 5. 2014 – ŘEDITELSKÉ VOLNO   Školní jídelna vaří pouze pro SOA a cizí strávníky....

Úspěch na McDonald´s Cupu

24.04.2014 09:12
Ve středu 23.4. se tým chlapců z 5.tříd zúčastnil okrskového kola fotbalového McDonald´s Cupu...

Zápisové lístky na víceletá gymnázia pro žáky 5. a 7. tříd

15.04.2014 21:10
Vážení rodiče, po přijetí Vašeho (Vaší) syna (dcery) na víceleté gymnázium, je nutné jeho (její)...

6.B - přesun třídní schůzky

14.04.2014 12:10
Třídní schůzka 6.B je přesunuta na úterý 22.4. z důvodu nemoci paní učitelky Jiranové.

Třídní schůzky 15.4.2014

12.04.2014 11:54
V úterý 15.4.2014 se od 17:00 konají třídní schůzky.

Matematická olympiáda

10.04.2014 09:45
Dne 9. dubna se konalo okresní kolo matematické olympiády kategorie 6. – 8. tříd. V...

Projekt HEATHY and HAPPY

09.04.2014 12:01
Naše škola se zapojila do přípravy projektu HEATHY and HAPPY. v rámci programu Erasmus+ Strategické...

Návštěva studentů z Velké Británie

27.03.2014 07:38
25. a 26.3.2014  naši školu navštívila skupina  8 VŠ studentů z Velké Británie. Ve...

Matematický klokan 2014

24.03.2014 19:30
Dne 21. 3. se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže - Matematický klokan. Zajímavé...