Upřesnění provozu školy od 30.11.2020

Organizace provozu

26.11.2020 14:26
1. Provoz školy: Od pondělí 30. 11. bude prezenční výuka pro 7. ročník a 8.A, distančně pro 6. ročník a 8.B + 8.C.  Od pondělí 7. 12. prezenčně 6. ročník a 8.B + 8.C, distančně 7. ročník a 8.A.  Vstup do školy bude pro jednotlivé žáky upraven podle plánku níže.  Na prvním...
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

V ČERVENCI PROBĚHL VE SPOLUPRÁCI SE SPOLKEM ŠKOLY CYKLO TÝDEN S ANGLIČTINOU

27.08.2020 13:57
V pondělí jsme jeli přes Rytířské hradiště na Biřičku a po cyklostezce do Vysoké nad Labem,...

Informace DPMHK

26.08.2020 07:51
Školní jízdenku DPMHK lze zařídit už během srpna a vyhnout se tak nekonečným frontám prvního...

Tiskopisy nutné pro vstup žáka do budovy školy 30.6.2020

26.06.2020 10:50
Pokud nemáte možnost vytisknout si Čestné prohlášení či Oznámení (1.-3.r.) Můžete si dokumenty...

Rozdání vysvědčení

23.06.2020 07:46
Vážení rodiče, vzhledem ke stále platným epidemiologickým opatřením věnujte prosím pozornost...

Vracení knih ze školní knihovny

13.06.2020 21:40
v týdnu od 15. 6 -19.6., každý den od 11:00 do 15:00 hodin děti v distanční výuce nemohou...

Předběžná organizace závěru školního roku

12.06.2020 11:39
ORGANIZACE VYZVEDÁVÁNÍ VĚCÍ ZE ŠKOLY:   ŽÁCI 1. ST.  V PREZENČNÍ FORMĚ VÝUKY SI...

Úřední dny v období letních prázdnin roku 2020

12.06.2020 11:37
Úřední dny v období letních prázdnin roku 2020 Úřední hodiny – 9.00 - 11.00...

Informace pro rodiče žáků 5. a 7. ročníku, kteří se hlásí na víceletá gymnázia - aktualizace - seznamy učebnic k odevzdání

12.06.2020 08:21
Harmonogram dle pokynů MŠMT: 1) zkouška 9.6. 2) zveřejnění výsledků 17.6. 3) odevzdání zápisového...

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků

05.06.2020 12:20
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,   dovolujeme si Vás pozvat na první společnou informační...

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

29.05.2020 08:14