Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Projekt "Poučme se z minulosti"

01.09.2019 19:29
S informacemi ze zavěrečné fáze projektu se můžete seznámit na...

Rozmístění učeben pro nový školní rok

30.08.2019 14:58
Rozmístění učeben pro nový školní rok najdete ZDE

Organizace prvních dní š.r. 2019/20 (týden 2.9.- 6.9.2019)

30.08.2019 13:45
Zahájení vyučování Vždy 8:00   Ukončení vyučování pondělí 2.9. - slavnostní zahájení 8:45 až...

PROVOZ ŠD 2. 9. 2019

28.08.2019 20:19
  Provoz  ŠD začíná v PO 2. 9. 2019 v 6:30h a končí v 17:00h. V době mezi 7:30h a 10:00h...

Plánovaný přehled sešitů pro školní rok 2019/20

28.08.2019 20:00
Typ sešit   3.ročník  4.ročník  5.ročník 6.roč

Provoz školní družiny 28.6.2019

21.06.2019 09:35
bude ukončen v 15,00 h.

Úřední dny v období letních prázdnin roku 2019

20.06.2019 07:23
  Úřední hodiny – 9.00 - 11.00 hodin   1.7., 2.7., 3.7. Mgr....

Páťáci spolu

19.06.2019 13:41
Dne 18. 6. se sešli žáci stávajícího 5. ročníku na sportovišti ve Vysoké nad Labem, aby se...

Soutěž v psaní všemi deseti prsty na poč. klávesnici „Hradecká Juniorka“ 2019

19.06.2019 13:37
Dne 18. 6. se konala na půdě Obchodní akademie HK  na Pospíšilově třídě již tradiční (po...

Pasování čtenářů

18.06.2019 10:50
Dne 14. 6. byly dě+ti 1. B v Knihovně města Hradce Králové  na Slezském předměstí. Kočka...