Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Sportovní odpoledne pro rodinné příslušníky

31.05.2019 13:18
Ve čtvrtek, 30.5.2019, se na školním hřišti již tradičně konala sportovně společenská akce, které...

PROJEKT KOSMOPOLITA

31.05.2019 13:15
Ve dnech 28. a 29. 5. proběhl u nás na škole ve spolupráci s UHK opět velmi zajímavý projekt...

Finanční gramotnost pro druháky

31.05.2019 09:26
Dne 28.05.2019 ve třídách 2. A a 2. C proběhla akce finanční gramotnost ve spolupráci s rodiči....

Exkurze - Národní hřebčín Kladruby nad Labem

22.05.2019 08:59
Dne 21.05.2019 se třídy 2.A, 2.C zúčastnily exkurze do Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Žáci...

LIGA HRADECKÝCH ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU – 3. kolo

17.05.2019 08:08
Ve středu 15. 5. se naši žáci zúčastnili 3. kola Ligy hradeckých škol v orientačním běhu....

Exkurze Lidice

16.05.2019 14:44
V pondělí 13. 5. se zúčastnilo 50 žáků 5. A a 5. B vlastivědné exkurze do Lidic, kde se seznámili...

Zájezd do zahraničí

15.05.2019 11:29
Na konci měsíce dubna se žáci z druhého stupně zúčastnili zájezdu do Německa, Francie a Švýcarska....

Sběr starého papíru

09.05.2019 10:35
Ve čtvrtek 16.5.2019 se uskuteční sběr starého papíru. Místo : Orebská ulice (spojovací ulice za...

Rekonstrukce střechy

09.05.2019 10:18
Vážení rodiče, vezměte prosím na vědomí, že se od 16. 5. 2019 bude opravovat střecha školy...

MALÍ FOTBALISTÉ V OKRESNÍM FINÁLE TŘETÍ

09.05.2019 10:15
Dne 7.5.2019 se 14 žáků naší školy v době ředitelského volna zúčastnilo okresního finále...