Den otevřených dveří

 
se koná  21.3.2018. Dopoledne Vás zveme  do hodin pravidelného vyučování, a to  od 8:00 do 12:35 (jedná se o 1. až 5. vyučovací hodinu).
Od 13 do 15 hodin bude čas na prohlídku školy. Školou Vás provedou naši starší žáci. 
Odpoledne budou od 15:30 v nabídce ukázky výuky angličtiny pro naše nejmladší žáky a od 16 hodin dílničky pro budoucí žáky naší školy. 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu.škola se

Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

BASKETBAL - dívky vyhrály okresní finále!

19.11.2017 20:26
Družstvo dívek  se ve čtvrtek 16. 11. zúčastnilo okresního finále v BASKETBALE. Družstvo...

Pozvánka na Vánoční besídku

16.11.2017 08:17
Základní škola SNP Vás srdečně zve na mikulášskou besídku a přátelské posezení v předvánočním...

Žáci 9. ročníku navštívili protidrogový vlak

15.11.2017 08:19
Dne 7.11. 2017 navštívili žáci 9. ročníku naší školy protidrogový vlak, který v tento den zastavil...

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ

13.11.2017 20:47
Třída 1.C se 9.11.2017 zúčastnila slavnostního předávání slabikářů v Knihovně města Hradce...

Informace - úterý 14.11. - KDE NÁS NAJDETE

10.11.2017 14:15
Předpokládané rozmístění :  

Pečení perníčků

08.11.2017 11:21
Třída 2.A za pomoci dívek z 8. ročníků pekla perníčky na Mikulášské odpoledne.

Výsledky sběru kaštanů a žaludů

06.11.2017 13:51
1. Pavel Andrejo 2. A.  125kg 2. Kristýna Pospíšilová 2.C  104kg 3. Nela Křoustková...

Adventní dílničky

06.11.2017 13:19
V pondělí 27.11.2017 proběhne od 16.00 do 18.00 hodin  pod vedením Evy Adamcové a...

Informace pro rodiče žáků 2. stupně

06.11.2017 13:05
V prosinci navštíví žáci 1. - 3. tříd se školní družinou PERNÍKOVOU CHALOUPKU v Rábech, nedaleko...

Informace pro rodiče žáků 2. stupně

06.11.2017 12:58
Dne 14. 11. proběhnou na naší škole obnovené INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ.  V době...