Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

VOLBA PREZIDENTA ČR NA ZŠ SNP

18.01.2018 11:20
V pondělí 8. 1. 2018 se naše školní jídelna proměnila ve volební místnost. Žáci naší školy od 4. do...

Sběr starého papíru

18.01.2018 08:20
V úterý 23.1.2018 se uskuteční sběr starého papíru. Místo : Ječná ulice (prostor přibližně u...

Naše účast v soutěži Basic Lingua

12.01.2018 08:44
  11. 1. proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků ústředního kola anglické soutěže BASIC...

Platba za kroužky v 2.pololetí

09.01.2018 12:34
Platbu za kroužky B ve druhém pololetí je třeba zaslat do 31.1. 2018.  Děkujeme, že při...

Projekt "OBĚDY DĚTEM"

09.01.2018 11:10
Naše škole je zapojeno do projektu Obědy dětem. Pokud máte problémy se zaplacením školních...

Z technických důvodů nebude uskutečněn zítřejší (9.1.2018) sběr starého papíru

08.01.2018 12:11
Omlouváme se, ale firma, která nám zajišťuje svoz starého papíru, na zítřek nemá k dispozici žádný...

Kurz pro budoucí prvňáčky

02.01.2018 18:41
Opět otevíráme kurz pro předškoláky !!!   Jedna 60 minutová lekce bude rozdělena na tři...

DEN HER

22.12.2017 12:34
Ve čtvrtek, 21. 12. 2018 se na naší škole konal DEN HER. Žáci 8. a 9. tříd organizovali hry pro...

Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

21.12.2017 07:56
V pondělí 18. 12. a ve středu 20. 12. 2017 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém...

Přírodovědná praktika na SZŠ

20.12.2017 14:09
I v tomto školním roce pokračuje spolupráce naší školy se Střední zdravotnickou školou v...