Naše

Domácí příprava v době MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MZ

Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ  MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN

uzavíráme od středy 11.3. 2020 až do odvolání Základní školu, Hradec Králové, Třída SNP 694.

Sledujte prosím web a vývěsku školy pro další informace. 

Škola bude kompletně uzavřena včetně školní družiny a školní jídelny. Veškeré zájmové kroužky budou také až do odvolání zrušeny. 

 

Vedení školy

 

 

Z preventivních důvodů, jako jedno z opatření k omezení možnosti šíření koronaviru, rušíme úterní třídní schůzky 6. až 8.tříd.

Mgr. Šárka Sýkorová

ředitelka školy

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Karneval ve školní družině

28.02.2020 07:25
V únorových dnech probíhaly ve školní družince v jednotlivých odděleních karnevaly. A tak jsme...

Informace KHS k situaci šíření koronaviru

27.02.2020 07:37
Vzhledem k blížícím se jarním prázdninám jsme byli KHS Hradec Králové požádání, abychom Vám předali...

Výsledky akce PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

24.02.2020 08:16
Výsledky budou zveřejněny ve večerních hodinách středy 26.2.2020. Výsledky našich žáků Výsledky...

VLK JE TAKY ONLINE

20.02.2020 14:06
„Chceme Vás pozvat na akci VLK JE TAKY ONLINE, která se odehraje v úterý 31. března...

Valentýnská párty

14.02.2020 09:05
Ve školní družince jsme oslavili svátek zamilovaných. Tančili jsme, soutěžili a především se smáli...

Třídní schůzky 1. stupně

10.02.2020 06:29
Třídní schůzky 1. stupně proběhnou v úterý 11.2. od 17:00. V třídách 3.B, 4.D a 5.A se schůzky...

KIN-BALL - oblastní kolo

03.02.2020 07:49
V úterý, 28.1.2020 se žáci 2. stupně zúčastnili oblastního kola v KIN-BALLU. Žáci soutěžili ve...

„Přijímací zkoušky nanečisto“

21.01.2020 11:43
Pozvánka na „Přijímací zkoušky nanečisto“ z českého jazyka a matematiky pro žáky 9. tříd...

Školní kolo zeměpisné olympiády

21.01.2020 08:29
V úterý 7.1. a v pondělí 13.1. 2020 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády....

7.B na lyžařském kurzu

12.01.2020 10:14
  V sobotu 11.1. odjela třída 7.B na lyžařský kurz. Jak se jim na Šerlišském mlýně daří můžete...

Vláda vyhlásila NOUZOVÝ STAV

Aktuální informace MŠMT k vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU

12.03.2020 16:28
  Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na: -          ZUŠ (nově), -          zájmové vzdělávání...