Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Oznámení školní jídelny

11.03.2020 11:35
Všechny objednané obědy jsou automaticky odhlášeny až do odvolání mimořádných opatření.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

10.03.2020 14:07
Formulář žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského...

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení - ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

10.03.2020 13:56
  V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol...

Mimořádné opatření MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

10.03.2020 13:13
 Na základě dalšího OPATŘENÍ MZ Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, žádáme  rodiče,...

Informace k zájezdu do Anglie

10.03.2020 07:55
Vážení rodiče, z důvodu rychlého šíření koronaviru v Evropě a na základě doporučení...

Zrušení třídních schůzek 6. až 8.ročníku

09.03.2020 07:56
Z preventivních důvodů, jako jedno z opatření k omezení možnosti šíření koronaviru, rušíme úterní...

Mimořádné opatření MZČR

08.03.2020 07:55
Mimořádné opatření MZČR

Doporučení KÚ KHK

05.03.2020 08:58
 

Třídní schůzky 6. až 8.ročníku

28.02.2020 07:50
Připomínáme třídní schůzky 6. až 8. ročníku v úterý 10.3.2020 od 17:00 v kmenových třídách pavilonu...

Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce

28.02.2020 07:29
V minulém týdnu proběhlo na PSJG okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce. V mladší...

Vláda vyhlásila NOUZOVÝ STAV

Aktuální informace MŠMT k vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU

12.03.2020 16:28
  Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na: -          ZUŠ (nově), -          zájmové vzdělávání...