Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Plánovaný přehled sešitů pro školní rok 2018/19

28.08.2018 20:52
Typ sešit   3.ročník  4.ročník  5.ročník 6.roč

PROVOZ ŠD 3. 9. 2018

28.08.2018 10:01
  Provoz  ŠD začíná v PO 3. 9. 2018 v 6:30h a končí v 17:00h. V době...

Školní hřiště uzavřeno

24.07.2018 09:19
Školní hřiště uzavřeno z důvodu rekonstrukce od 23.7. do 31. 10. 2018. Pro veřejnost bude...

Provoz kanceláře školy o letních prázdninách

29.06.2018 08:26
Provoz kanceláře školy o letních prázdninách   Provoz kanceláře o prázdninách 9 -  11...

PING PONGOVÝ TURNAJ

25.06.2018 20:37
  V průběhu 2. pololetí připravili chlapci z 8. A pro žáky 6. až 9. ročníku...

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM V HRADCI KRÁLOVÉ

22.06.2018 08:57
Ve středu 20. 6. vyrazily obě deváté třídy společně na exkurzi do Hvězdárny a planetária na Novém...

NAŠE ŠKOLA VYHRÁLA DĚTSKÝ TRIATLON!

17.06.2018 20:32
V pátek 15. 6. se v kempu Stříbrný rybník konal DĚTSKÝ TRIATLON. Naši školu...

Vystoupení pěveckého sboru

11.06.2018 19:45
V pondělí 11.6. 2018 pěvecký sbor naší školy potěšil děti v MŠ Třebechovické svým pohádkovým pásmem...

XVIII. HRADECKÉ SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE 2018 – PLAVÁNÍ

08.06.2018 11:14
Ve čtvrtek 7. června se konaly závody v plavání XVIII. HRADECKÝCH SPORTOVNÍCH HER...

XVIII. HRADECKÉ SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE 2018 - ATLETIKA

08.06.2018 11:13
Družstva mladších žáků a žákyň (6.-7.r.), starších žáků a žákyň (8.-9.r.) se ve středu 6. června...