Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Vybíjená - chlapci 6. tř.

09.03.2018 11:01
Ve středu 7.3. se chlapci 6. třídy zúčastnili turnaje ve vybíjené. Ve skupině se utkali se...

Job shadowing

28.02.2018 11:55
V únoru během jarních prázdnin odjely dvě učitelky – Mgr. Milada Podalová a PaedDr. Zdena...

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

26.02.2018 16:20
V pátek 16. 2. 2018 proběhlo na ZŠ Jiráskovo náměstí okresní kolo Zeměpisné olympiády. Žáci...

Masopust

14.02.2018 17:24
Dnes u nás ve škole proběhl MASOPUST. Rej masek mladších žáků se uskutečnil v tělocvičně.

Běžkařský výlet 4.C

08.02.2018 19:21
Nejlepší sběrači starého papíru v loňském roce, tedy třída 4.C se ve čtvrtek dočkala své odměny,...

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

07.02.2018 21:16
V úterý 6. 12. proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce na Prvním soukromém...

Výchovný koncert 7.2.2018 pro 7.-8.roč, TV školy, kapela MEMPHIS

07.02.2018 12:05
Dne 7.2.2018 se v naší škole uskutečnil koncert kapely MEMPHIS s názvem „Music stars with...

Pololetní vysvědčení 2.A a 2.B

01.02.2018 08:43
Dnešní den a  rozdávání vysvědčení si třídy 2.A a 2.B užily na bowlingu v Malšovicích.

Nabídka zájezdu do LEGOLANDU

29.01.2018 21:07
Nabízíme 7. 5. 2018 (ředitelské volno) jednodenní zájezd do Legolandu v Německu-...

ZDRAVÁ PĚTKA

24.01.2018 11:00
Žáci tříd 1.A, 1.B,1. C a 2.C se zúčastnili vzdělávacího programu Zdravá 5, jehož cílem bylo děti...