Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Několik námětů k vzniklé situaci

27.03.2020 10:58
Jak pomoci našim dětem rozumět tomu, co se děje s COVID-19 Jak překonat strach...

Nakladatelství poskytují možnost připojení k jejich e-produktům ZDARMA

27.03.2020 09:37
V současné době různá nakladatelství publikující ve vzdělávání umožňují přístup k svým e-prokuktům...

Rozvrh on-line konzultací v aplikaci Microsoft Teams pro 2.stupeň

27.03.2020 09:19
Od 30.3.2020 zavádíme on-line konzultace i na 2. stupni. Jejich rozvrh najdete ZDE

Změna termínu jednotné přijímací zkoušky na SŠ

23.03.2020 16:33
Jednotná přijímací zkouška na SŠ se bude konat nejdříve 14 dní po znovuotevření škol a bude...

Přihlašovací údaje k účtům Microsoft Office 365 byly rozeslány

22.03.2020 18:14
Přihlašovací údaje k účtům Microsoft Office 365 byly rozeslány. Ti, kdo se ke svému účtu již...

Přijímací zkoušky na SŠ

20.03.2020 20:05
Termíny přijímacích zkoušek zatím zůstávají nezměněny. Aktuální situaci je však třeba sledovat např...

Den otevřených dveří zrušen

19.03.2020 08:38
Ze situace v naší zemi a v podstatě na celém světě vyplývá, že se DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ plánovaný na...

Žákovské účty Microsoft Office 365

18.03.2020 10:04
Vážení rodiče, všichni jsme do nějaké míry zaskočeni situací, která v současnosti v naší...

Jak nastavit denní režim dětí v době uzavření škol.

16.03.2020 08:42
Vážení rodiče,   naše společnost a spolu s ní i škola se jako mávnutím kouzelného proutku...

Lyžařské kurzy zrušeny

12.03.2020 14:39
Na základě stále se zhoršující situce s šířením koronaviru, v souladu s doporučením MŠMT a USNESENÍ...

Vláda vyhlásila NOUZOVÝ STAV

Aktuální informace MŠMT k vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU

12.03.2020 16:28
  Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na: -          ZUŠ (nově), -          zájmové vzdělávání...