Naše

 
Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

MALÍ FOTBALISTÉ V OKRESNÍM FINÁLE TŘETÍ

09.05.2019 10:15
Dne 7.5.2019 se 14 žáků naší školy v době ředitelského volna zúčastnilo okresního finále...

UČITELÉ REPREZENTOVALI VE VOLEJBALU

09.05.2019 09:17
Dne 8.5. se zúčastnilo 6 našich učitelů tradičního turnaje ve volejbalu. V konkurenci již tradičně...

ATLETIKA - POHÁR ROZHLASU mladší žáci a žákyně

03.05.2019 12:10
Ve čtvrtek 3. 5. proběhlo okresní finále Poháru rozhlasu družstev mladších žáků a žákyň. Soutěžilo...

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

03.05.2019 07:59

ZÁPIS DO 1.TŘÍD - oznámení pro rodiče po zápisu o vyvěšení výsledků

25.04.2019 20:57
Vážení rodiče, Podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání na naši...

VÝDEJ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ PRO VÍCELETÁ GYMNÁZIA

24.04.2019 12:48
Vážení rodiče, po přijetí Vašeho (Vaší) syna (dcery) na víceleté gymnázium, je nutné jeho (její)...

FOTBAL - CHLAPCI 8. A 9. TŘÍD

17.04.2019 14:03
Ve úterý, 16.4.2019, se výběr chlepců z 8. a 9. tříd zúčastnil fotbalového turnaje (okrskové...

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA V ÚTERÝ 30.4.2019

16.04.2019 13:38
V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším...

Informace o prospěchu žáků za 3.čtvrtletí pro 2.stupeň

15.04.2019 12:39
Připomínáme termín konání tzv. "informací" pro rodiče žáků 2.stupně: úterý 16.4.2019 16:00 až...

Netradiční škola v přírodě

14.04.2019 12:52
26 žáků třídy 5. A  se od 8. do 12. dubna zúčastnilo netradiční školy v přírodě ve...