Naše

 
Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Měsíc knihy

11.03.2019 12:44
Žáci 2. A a 2. C navštívili knihovnu na Slezském předměstí. Paní knihovnice je seznámila s...

Třídní schůzky 12.3.

09.03.2019 16:03
Připomínáme konání třídních schůzek v úterý 12.3.2019 v tomto časovém harmonogramu: 15:30 schůzka...

HURÁ DO LEGOLANDU !

08.03.2019 12:39
Jednodenní zájezd do Legolandu-Günzburg (Německo) (nejen pro žáky naší školy, vezměte i kamarády a...

Exkurze do iQLANDIE

08.03.2019 08:55
Ve čtvrtek 7.3. se 23 žáků třídy 7.C zúčastnilo v rámci projektu BADATELSKÝCH AKTIVIT společně se...

BASKETBAL - Dívky vybojovaly v okresním finále 3. místo.

08.03.2019 08:45
Družstvo dívek se ve čtvrtek 7. 3. 2019 zúčastnilo okresního finále v BASKETBALE. Družstvo ve...

Okresní kolo zeměpisné olympiády

05.03.2019 14:09
Ve středu 20.2. 2019 proběhlo na ZŠ Jiráskovo náměstí okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu...

ŘEDITELSKÉ VOLNO

05.03.2019 10:53
Ředitelka ZŠ Třída SNP vyhlašuje ředitelské volno na 6. a 7. 5. 2019. V době ředitelského volna...

Vítězství v okresním kole soutěže v anglickém jazyce

05.03.2019 10:51
Dne 18.2.2019 se na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu konalo okresní kolo soutěže...

Karneval ve školní družině

04.03.2019 08:39
Týden před jarními prázdninami jsme si s dětmi ve školní družině užili v karnevalovém duchu....

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

14.02.2019 08:30
Ve středu 13.2. proběhlo na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové okresní kolo...