Den otevřených dveří

 
se koná  21.3.2018. Dopoledne Vás zveme  do hodin pravidelného vyučování, a to  od 8:00 do 12:35 (jedná se o 1. až 5. vyučovací hodinu).
Od 13 do 15 hodin bude čas na prohlídku školy. Školou Vás provedou naši starší žáci. 
Odpoledne budou od 15:30 v nabídce ukázky výuky angličtiny pro naše nejmladší žáky a od 16 hodin dílničky pro budoucí žáky naší školy. 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu.škola se

Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Návštěva budoucích prvňáčků

14.12.2017 18:48
Ve čtvrtek 14. prosince přišla do školy návštěva - šedesát dětí ze školky v Třebechovické ulici....

FOTOGALERIE MIKULÁŠSKÉHO ODPOLEDNE

07.12.2017 17:59

Návštěva z DD Sedloňov

07.12.2017 17:26

Soutěž „5 jazyků na pódiu“

07.12.2017 17:03
Dne 6. 12. proběhla soutěž „5 jazyků na pódiu“ v Holicích, které se zúčastnilo 32 žáků 2....

Opožděný Mikuláš na ZŠ SNP

06.12.2017 12:35
V úterý měli Mikuláši a čerti mnoho práce, a proto k nám dorazili až ve středu 6.12.

Dějepisná exkurze do Archeoparku Všestary – 7. B

05.12.2017 20:21
V pátek 1.12. jsme se vypravili na dějepisnou exkurzi do Archeoparku ve Všestarech. Ve...

BESEDA SE SPISOVATELKOU VĚROU KOPECKOU

04.12.2017 09:11
Dne 30.11.2017 se žáci prvních tříd zúčastnili besedy se spisovatelkou a básnířkou Věrou...

BASKETBAL - druhé místo v krajském finále

23.11.2017 08:41
Ve středu 22. listopadu se v Jičíně konalo krajské finále v basketbale dívek...

Volby do ŠKOLSKÉ RADY

20.11.2017 13:24
Volby zákonných zástupců do Školské rady ZŠ Třída SNP, Hradec Králové     ...

Florbal chlapci 6. + 7. třída - okrskové kolo

19.11.2017 20:30
Ve  čtvrtek, 16.11.2017, se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili okrskoveho kola florbalového...