Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Děkujeme všem sběračům žaludů a kaštanů.

16.10.2019 09:32
1. místo Pavel Andrejo 4.A 180kg 2. místo Štěpánka Pětivoká...

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

14.10.2019 10:48
Sdělujeme všem strávníkům, že v souvislosti s GDPR od 14.10.2019 pracovníci ŠJ nevidí...

Tradiční sběr žaludů a kaštanů

06.10.2019 21:34
letos proběhne v úterý 8.10.2019 Zvážené plody budeme vybírat v atriu z Ječné ulice (od...

Oznámení školní jídelny

03.10.2019 11:15
Od pondělí 7.10.2019 jídelna vaří dva druhy jídel. Prosíme o provedení objednávek.  Děkujeme...

Kurzy anglického jazyka pro veřejnost

30.09.2019 14:52
I v letošním roce se konají na naší škole kurzy pro veřejnost. Kurzy jsou určeny všem, kteří...

Provoz školního hřiště

18.09.2019 13:40
Provoz školního hřiště pro veřejnost bude ukončen v neděli 29.9.2019

Sběr starého papíru

18.09.2019 07:18
Ve čtvrtek 26.9.2019 se uskuteční sběr starého papíru. Místo : Orebská ulice (spojovací ulice za...

Úvodní třídní schůzky

14.09.2019 09:14
V úterý 17.9.2019 se konají úvodní třídní schůzky pro školní rok 2019/20. Časový sled: 15:30 Rada...

Oznámení školní jídelny

11.09.2019 11:28
Z technických důvodů se v období od 16.9. do odvolání vaří pouze oběd č.1 přihlášené obědy č.2...

Příležitost si vyzkoušet si mezinárodní zkoušky z angličtiny NANEČISTO

01.09.2019 19:37
Ve spolupráci s Obchodní akademií v Hradci Králové si žáci 4. a 5. a také 7. a 8. ročníku...