Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Navštívil nás Mikuláš, andělé i čerti

05.12.2018 12:53
Z důvodu středečního koncertu v Aldisu byl už v úterý ve škole Mikuláš, andělé a čerti. Žáci z...

Korálkohraní v ŠD

30.11.2018 13:09
Ve čtvrtek 29. 11. proběhly ve školní družině tradiční předvánoční dílničky pro rodiče a děti. Po...

Kurz pro budoucí prvňáčky

25.11.2018 20:53
Opět otevíráme kurz pro předškoláky na ZŠ SNP!!! Jedna lekce potrvá 60 minut a bude se v ní...

Ztráty a nálezy

21.11.2018 11:46
Veškeré oblečení, ke kterému se děti již dlouhou dobu nehlásí,  bude vystaveno vedle jídelny...

Pozvánka na Mikulášské odpoledne

21.11.2018 11:43

Vánoční sbírka

12.11.2018 13:08

Informace o prospěchu žáků za 1.čtvrtletí pro 2.stupeň

12.11.2018 09:58
Připomínáme termín konání tzv. "informací" pro rodiče žáků 2.stupně: úterý 13.11,2018 16:00 až...

Soutěž hallowenských dýní

09.11.2018 11:56
Soutěž dýní   1. místo Anna Marie Kubicová, 8.A  a Matěj Pišta, 1.B   2....

Florbal 6. + 7. třída - okrskové kolo

06.11.2018 21:26
V pondělí 5. 11. 2018 se vybraní žáci 6. a 7. tříd zúčastnili okrskového kola florbalového...

Halloweenská párty v ŠD

04.11.2018 21:23
Ve čtvrtek 2.11. se ve školní družince probudila halloweenská strašidýlka. Tančila, soutěžila,...