Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

NAŠE ŠKOLA VYHRÁLA DĚTSKÝ TRIATLON!

17.06.2018 20:32
V pátek 15. 6. se v kempu Stříbrný rybník konal DĚTSKÝ TRIATLON. Naši školu...

Vystoupení pěveckého sboru

11.06.2018 19:45
V pondělí 11.6. 2018 pěvecký sbor naší školy potěšil děti v MŠ Třebechovické svým pohádkovým pásmem...

XVIII. HRADECKÉ SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE 2018 – PLAVÁNÍ

08.06.2018 11:14
Ve čtvrtek 7. června se konaly závody v plavání XVIII. HRADECKÝCH SPORTOVNÍCH HER...

XVIII. HRADECKÉ SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE 2018 - ATLETIKA

08.06.2018 11:13
Družstva mladších žáků a žákyň (6.-7.r.), starších žáků a žákyň (8.-9.r.) se ve středu 6. června...

Sportovní den pro druhý stupeň

08.06.2018 11:09
V pátek 1. 6. proběhl na naší škole pro žáky z druhého stupně SPORTOVNÍ DEN. Za...

Vystoupení v ALDISu

06.06.2018 14:47
V úterý 5.6. odpoledne měly děti z kroužků hry na flétny, Zumby a pěveckého sboru vystoupení pro...

Třídní schůzka budoucích prvňáčků

04.06.2018 09:28
Připomínáme dnešní třídní schůzku rodičů i budoucích "prvňáčků" od 17:00 v přízemí budovy 1.stupně.

Dětský den 1. stupně

31.05.2018 17:00
Ve čtvrtek 31. 5. připravili naši deváťáci pro své mladší spolužáky z 1. stupně DĚTSKÝ...

Vyhrajte pro třídu své ratolesti dvoudenní zimní výlet! - PŘIPOMÍNÁME

30.05.2018 12:56
Srdečně zveme všechny rodiče a rodinné příslušníky na sportovní odpoledne, které se bude konat v...

Projekt KOSMOPOLITA

29.05.2018 15:26
V úterý  29.5.  a  středu 30. 5. u nás probíhá projekt Kosmopolita. Studenti z 9...