Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

SBĚR STARÉHO PAPÍRU - OMLUVA

27.03.2018 11:08
Vážení rodiče, dne 27.3. 2018 proběhl na naší škole sběr papíru. Přes naše důrazné žádosti o to,...

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

26.03.2018 08:09
V úterý 27.3.2018 se uskuteční sběr starého papíru. změna místa Místo : Orebská ulice (spojovací...

OBLASTNÍ KOLO V KIN-BALLU

21.03.2018 10:57
V úterý 20. 3. 2018 se vybraní žáci 6. + 7. tříd a 8. + 9. tříd zúčastnili oblastního kola v...

EXKURZE - OSVĚTIM

17.03.2018 11:14
 historická exkurze - bývalé konc. tábory = Osvětim + Osvětim-Brezinka /...

Matematický KLOKAN 20118

16.03.2018 07:53
Naše matematické naděje 4. - 9.ročníku se dnes od půl osmé zúčastnily celosvětové matematické...

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 21.3.2018

15.03.2018 09:18
Ve středu 21.3.2018 se koná na naší škole DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Dopoledne Vás zveme do...

7.B a 8.A NA "LYŽÁKU"

15.03.2018 08:31
V sobotu 17.3. odjedou vyrazí žáci 7.B a 8.A do Orlických hor na "LYŽÁK". Předpověď počasí slibuje...

ŠD opět pořádá velikonoční dílničky

15.03.2018 08:04
Školní družina pořádá v úterý 27.března od 16:00 -18:00 hod. tradiční velikonoční výtvarné...

Třídní schůzky - úterý 20.3. od 17:00

14.03.2018 08:14
V úterý 20.3. se konají od 17:00 třídní schůzky 1. - 8. tříd (mimo 8.A) Časový rozvrh: 15:30 Rada...

7.A na lyžáku

11.03.2018 08:18
V sobotu 10.3. odjela třída 7.A do Orlických hor na "lyžák". Aktuální dění můžete sledovat na webu...