Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Výstava v galerii Na Mostě

14.11.2019 12:08
Dne 13.11.2019 žáci 3.A a 3.C navštívili putovní výstavu Dr. Emila Holuba v Galerii Na Mostě. Akce...

Sbírka UKLIĎ SI VE SVÉM POKOJÍČKU

13.11.2019 13:02

Informace o prospěchu žáků na 2.stupni

11.11.2019 11:31
Připomínáme termín konání tzv. "informací" pro rodiče žáků 2.stupně: úterý 12.11,2018 16:00 až...

SLAVNOST SLABIKÁŘE

08.11.2019 10:18
Třída 1.B ve čtrvtek 7.11. zažila SLAVNOST SLABIKÁŘE  V KNIHOVNĚ MĚSTA ve...

Perníčky 1.B

08.11.2019 09:42
Třída 1.B pekla za pomoci starších spolužaček z 9. B perníčky na Mikulášské odpoledne.

OZNÁMENÍ O STÁVCE

04.11.2019 11:27
v souladu se zákonem  č. 2/1991 Sb. se Základní škola,  třída SNP,...

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE " DÝNĚ"

25.10.2019 13:54
1.stupeň 1. místo   Matěj Pišta 2.B 2. místo   Andrea Ryglová ...

V tomto týdnu probíhá soutěž o NEJHEZČÍ DÝNI.

21.10.2019 14:41
Soutěžit mohou jednotlivci, skupiny i celé třídy. Vyhodnocení proběhne v pátek 25.10. o...

LIGA HRADECKÝCH ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU – 1. kolo

18.10.2019 09:03
Ve středu 16. 10. se naši žáci zúčastnili 1. kola Ligy hradeckých škol v orientačním běhu....

Změna organizace sběru plastových víček

18.10.2019 09:01
Milí rodiče a žáci, od příštího týdne dochází ke změně odběratele plastových víček. Stává se jím...