Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Informace pro rodiče žáků 5. a 7. ročníku, kteří se hlásí na víceletá gymnázia - aktualizace - seznamy učebnic k odevzdání

12.06.2020 08:21
Harmonogram dle pokynů MŠMT: 1) zkouška 9.6. 2) zveřejnění výsledků 17.6. 3) odevzdání zápisového...

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků

05.06.2020 12:20
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,   dovolujeme si Vás pozvat na první společnou informační...

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

29.05.2020 08:14

AKTUALIZACE METODIKY OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ HK tř. SNP

28.05.2020 09:40
Od 27.5.2020 byla aktualizována metodika MŠMT, která mimo jiné mění následující: umožňuje za...

Informace pro rodiče žáků II. stupně k otevření škol od 8. června 2020

27.05.2020 13:50
Vážení rodiče, v současné době nejsme zatím schopni zajistit výuku žáků II. stupně podle dosud...

ZNAČENÍ VCHODŮ ŠKOLY

22.05.2020 12:08

Vstupní dokument pro žáky přihlášené do prezenční formy vzdělávání od 25.5. 2020

21.05.2020 20:37
si ve formátu PDF můžete stáhnou a vytisknout ZDE.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

21.05.2020 20:28
si můžete stáhnout a vytisknout ZDE.

Organizační pokyny pro rodiče žáků 1.stupně, kteří se zúčastní prezenční výuky od 25.5 2020

21.05.2020 20:08
Dobrý den, vážení rodiče,   prostřednictvím online formuláře jste se  vyjádřili pro účast...

Oznámení školní jídelny rodičům žáků, kteří se od 25. 5. 2020 nahlásili k prezenční výuce

19.05.2020 20:51
Vážení rodiče, školní jídelna SNP obnovuje od 25. 5. 2020 svůj provoz pro strávníky, kteří se od...