Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Oznámení školní jídelny

10.12.2019 07:05
OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY při ZŠ SNP     Vážení strávníci,   z důvodu neustále se...

Sběr starého papíru

06.12.2019 11:08
Ve čtvrtek 12.12.2019 se uskuteční sběr starého papíru. Místo : Orebská ulice (spojovací ulice za...

Ve škole byl Mikuláš

06.12.2019 10:59
Ve čtvrtek 5.12. pod dohledem Mikulášů, andělů a čertů plnily děti z 1. až 3. ročníků různé...

Sliby se mají plnit obzvlášť o Vánocích

03.12.2019 17:01
Naši žáci dodržují letitou tradici a dětem z Dětského domova Sedloňov plní jejich osobní...

Cestovatelské přednášky……Tibet, polární oblasti

03.12.2019 09:43
V měsíci listopadu zavítal do hodin zeměpisu v šestých a sedmých třídách významný český...

Pozvánka na MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

01.12.2019 15:56

Projekt Titanic-Freddie-AIDS

22.11.2019 13:14
V pondělí 18.11.2019 naši školu navštívil bývalý komorník Freddieho Merkuryho Peter Freestone...

FLORBAL - žáci 8. a 9. tříd na okresním kole

18.11.2019 14:01
V pondělí, 18.11.2019, se vybraní žáci 8. a 9. tříd zúčastnili okresního kola florbalového...

INFORMACE K VÁNOČNÍM DÍLNÁM 2019 PRO RODIČE S DĚTMI

18.11.2019 12:24
Dne 9. 12. 2019 a 10. 12. 2019 naše škola pořádá vánoční dílny pro rodiče s dětmi, tímto Vás...

FLORBAL - žáci 6. a 7. tříd na okresním kole

15.11.2019 09:51
V úterý, 12.11.2019 se vybraní žáci 6. a 7. tříd zúčastnili okresního kola florbalového turnaje,...