Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

ZNAČENÍ VCHODŮ ŠKOLY

22.05.2020 12:08

Vstupní dokument pro žáky přihlášené do prezenční formy vzdělávání od 25.5. 2020

21.05.2020 20:37
si ve formátu PDF můžete stáhnou a vytisknout ZDE.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

21.05.2020 20:28
si můžete stáhnout a vytisknout ZDE.

Organizační pokyny pro rodiče žáků 1.stupně, kteří se zúčastní prezenční výuky od 25.5 2020

21.05.2020 20:08
Dobrý den, vážení rodiče,   prostřednictvím online formuláře jste se  vyjádřili pro účast...

Oznámení školní jídelny rodičům žáků, kteří se od 25. 5. 2020 nahlásili k prezenční výuce

19.05.2020 20:51
Vážení rodiče, školní jídelna SNP obnovuje od 25. 5. 2020 svůj provoz pro strávníky, kteří se od...

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

18.05.2020 08:34
Od 25.5.2020 do 30.6.2020 dojde ke změně provozu školního hřiště z důvodu výuky 1. stupně....

Formulář pro znovuotevření 1.stupně

14.05.2020 06:01
Vážení rodiče, odkaz na formulář, v kterém máte vyjádřit svůj postoj k účasti či neúčasti Vašeho...

Informace o znovuotevření 1. stupně

13.05.2020 22:55
Vážení rodiče, Na základě rozhodnutí vlády ze dne 30.4. 2020 o dalším uvolňování vybraných opatření...

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

11.05.2020 22:18
MŠMT aktualizovalo INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020. K...

Organizační pokyny pro žáky 9. ročníku

08.05.2020 06:29
Vážení rodiče, od pondělí 11.5.2020 pro Vaše děti zpřístupňujeme v omezeném...

Vláda vyhlásila NOUZOVÝ STAV

Aktuální informace MŠMT k vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU

12.03.2020 16:28
  Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na: -          ZUŠ (nově), -          zájmové vzdělávání...