Provoz školy od 4.1.2021

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude škola od 4. 1. 2021 v provozu následovně:

28.12.2020 19:17
Na základě rozhodnutí vlády ČR bude škola od 4. 1. 2021 v provozu následovně:    1. a 2. ročník prezenční výuka bude povinná. Každá třída se bude vyučovat ve své místnosti, homogenita bude zajištěna i v rámci školní družiny, která bude otevřena od 6:30 do 16:00. Nástup do školy bude pro...

PROVOZ ŠD PRO 1. a 2. ROČNÍKY OD 4. 1. 2021

28.12.2020 18:36
DOBA PROVOZU ŠD – denně od 6:30 hod. do 16:00 hod. Rouška – povinná po celou dobu pobytu dítěte ve ŠD!!!   Ranní ŠD: Vstup do budovy ZŠ pouze stanoveným vchodem v čase 6:30 hod a 7:00 hod (v jiný čas NELZE). Odchody dětí ze ŠD:   Děti budou ZŠ opouštět vchodem, kterým ráno přišly (NE...
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

PROVOZ ŠKOLY OD 30.11.2020

23.11.2020 17:22
  Od pondělí 30.11.2020 bude probíhat prezenční výuka 1. - 5. ročníku, 9. ročníku každý...

Nabídka Pedagogicko psychologické poradny

17.11.2020 08:29

PROVOZ ŠD PRO 1. a 2. ROČNÍKY OD 18. 11. 2020

13.11.2020 22:14
DOBA PROVOZU ŠD – denně od 6:30 hod. do 16:00 hod. Rouška – povinná po celou dobu pobytu dítěte ve...

Změny chodu školy od středy 18.11.2020

12.11.2020 19:40
Dobrý den, vážení rodiče a žáci. Od 18. listopadu bude opět probíhat výuka prvního a druhého...

Podpora školní psycholožky rodičům a žákům

09.11.2020 21:02
Ocitli jste se v této nelehké době v náročné životní situaci? Nabízime Vám podporu a pomoc se...

Nabídka školního poradenského pracoviště Mozaika

05.11.2020 20:17
Milí rodiče, nejen v této složité a nejisté době, vám nabízíme PODPŮRNÉ KONZULTACE...

Prodloužení mandátu členů ŠKOLSKÉ RADY

03.11.2020 12:51
 Oznamujeme, že z důvodů nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky se prodloužuje...

Uzavření škol pokračuje

30.10.2020 09:31
Uzavření škol bohužel pokračuje. V pondělí 2.11. se tedy do školy nevrátíme. Pokračuje tedy až do...

Oznámení školní jídelny

29.10.2020 12:06
Školní jídelna dále pokračuje v režimu týdne před podzimními prázdinami. Žákům jsou automaticky...

Burza středních škol on-line

26.10.2020 19:51
Burzy škol – letos ONLINE  S letošními burzami/výstavami středních škol to nevypadá příliš...