Upřesnění provozu školy od 30.11.2020

Organizace provozu

26.11.2020 14:26
1. Provoz školy: Od pondělí 30. 11. bude prezenční výuka pro 7. ročník a 8.A, distančně pro 6. ročník a 8.B + 8.C.  Od pondělí 7. 12. prezenčně 6. ročník a 8.B + 8.C, distančně 7. ročník a 8.A.  Vstup do školy bude pro jednotlivé žáky upraven podle plánku níže.  Na prvním...
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Prodloužení mandátu členů ŠKOLSKÉ RADY

03.11.2020 12:51
 Oznamujeme, že z důvodů nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky se prodloužuje...

Uzavření škol pokračuje

30.10.2020 09:31
Uzavření škol bohužel pokračuje. V pondělí 2.11. se tedy do školy nevrátíme. Pokračuje tedy až do...

Oznámení školní jídelny

29.10.2020 12:06
Školní jídelna dále pokračuje v režimu týdne před podzimními prázdinami. Žákům jsou automaticky...

Burza středních škol on-line

26.10.2020 19:51
Burzy škol – letos ONLINE  S letošními burzami/výstavami středních škol to nevypadá příliš...

Změna provozu školní jídelny

21.10.2020 09:57
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vedení školy, které přihlédlo k nízkému počtu strávníků v...

Plné znění mimořádného opatření MZ z 19.10.2020

21.10.2020 08:16
Plné znění mimořádného opatření MZ z 19.10.2020 najdete ZDE .

Informace o zveřejnění výzvy pro veřejnou zakázku

14.10.2020 16:42
Na úřední desku byla umístěna výzva pro realizaci DODÁVKY A MONTÁŽE MUTLTIFUNČNÍHO ZAŘÍZENÍ.

Ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10.2020

14.10.2020 16:22
Tiskovou zprávu MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ najdete ZDE .

Provoz školní jídelny

14.10.2020 16:05
Od pátku 16.10. 2020, kdy se mají zlepšit personální podmínky školy se znovu otevírá školní...

Do hlavního menu byla přidána položka "Organizace distančního vzdělávání"

14.10.2020 15:00
Do hlavního menu byla přidána položka "Organizace distančního vzdělávání"