Archiv článků

ZNAČENÍ VCHODŮ ŠKOLY

22.05.2020 12:08

Vstupní dokument pro žáky přihlášené do prezenční formy vzdělávání od 25.5. 2020

21.05.2020 20:37
si ve formátu PDF můžete stáhnou a vytisknout ZDE.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

21.05.2020 20:28
si můžete stáhnout a vytisknout ZDE.

Organizační pokyny pro rodiče žáků 1.stupně, kteří se zúčastní prezenční výuky od 25.5 2020

21.05.2020 20:08
Dobrý den, vážení rodiče,   prostřednictvím online formuláře jste se  vyjádřili pro účast vašeho dítěte na prezenčním vzdělávání ve škole či jeho setrvání doma a vzdělávání nadále distanční online formou.   Pokud jste se rozhodli pro vzdělávání  distanční, bude toto zajištěno...

Oznámení školní jídelny rodičům žáků, kteří se od 25. 5. 2020 nahlásili k prezenční výuce

19.05.2020 20:51
Vážení rodiče, školní jídelna SNP obnovuje od 25. 5. 2020 svůj provoz pro strávníky, kteří se od 25. 5. 2020 nahlásili k prezenční výuce (žáci budou přítomni ve škole). Výdej obědů bude probíhat v časech stanovených školou s přijatými zvýšenými hygienickými opatřeními...

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

18.05.2020 08:34
Od 25.5.2020 do 30.6.2020 dojde ke změně provozu školního hřiště z důvodu výuky 1. stupně. Hřiště bude hřiště pro veřejnost otevřeno ve všední dny od 16:00 - 20:00.

Formulář pro znovuotevření 1.stupně

14.05.2020 06:01
Vážení rodiče, odkaz na formulář, v kterém máte vyjádřit svůj postoj k účasti či neúčasti Vašeho dítěte ve škole od 25.5.2020, Vám byl odeslán v informačním mailu od třídních učitelek. V případě, že by nastaly nějaké potíže s otevřením formuláře z výše jmenovaného zdroje, můžete použít i tento...

Informace o znovuotevření 1. stupně

13.05.2020 22:55
Vážení rodiče, Na základě rozhodnutí vlády ze dne 30.4. 2020 o dalším uvolňování vybraných opatření bude od 25.5. 2020  umožněna žákům 1. stupně jejich přítomnost ve škole. Znamená to tedy, že vedle distančního vzdělávání, které zůstane nadále dominantním způsobem vzdělávání dětí, bude od...

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

11.05.2020 22:18
MŠMT aktualizovalo INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020. K dispozici ve formátu pdf je najdete ZDE. Nepřehlédněte především na straně 3 dokumentu část o ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU, kde se doba k odevzdání zkracuje z minulých letech používaných 10 pracovních dnů...

Organizační pokyny pro žáky 9. ročníku

08.05.2020 06:29
Vážení rodiče, od pondělí 11.5.2020 pro Vaše děti zpřístupňujeme v omezeném režimu prezenční formu výuky, tedy výuku profilových předmětů českého jazyka a matematiky, potřebných k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na střední školy. Děkujeme Vám za spolupráci při zjištění...