Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Zápis dětí pro školní rok 2021/2022

Datum: 1.3.2021

 

Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

V souladu s  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva  v souvislosti s  onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 se mění organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce.

 1.  Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, v letošním roce bude organizován bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole, pouze elektronicky
 2. Podpisy zákonných zástupců na příslušné dokumenty získáme později. V odkazu REZERVAČNÍ SYSTÉM umístěném pod odkazem Zápis do 1. tříd si zvolte termín, kdy se dostavíte do školy k podpisu dokumentů.
 3. Elektronický zápis bude probíhat od 1. dubna do 30. dubna 2021.

  Adresa odkazu na elektronický zápis: http://sirs.cz/1-5.htm

 4. Zápis se týká všech dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a dětí s odkladem z loňského roku.
 5. Zákonní zástupci dětí, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu, se dostaví do školy bez dítěte v pátek 16. dubna 2021 od 16 – 17 hodin nebo v sobotu 17. dubna 2021 od 9 – 10 hodin.
 6. K zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list, očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouva, pokud se liší od trvalého bydliště). Platí pro zákonné zástupce, kteří přijdou osobně své dítě zapsat 16. – 17. dubna, ostatní předloží potřebné dokumenty při podpisu žádosti o přijetí do školy.
 7. Zápis musí provést i rodiče dětí po odkladu školní docházky. Zákonný zástupce v elektronické žádosti vyplní žádost o přijetí a v poznámce uvede, že bude žádat odklad školní docházky.
 8. Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, musí škole dodat doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Obě tato souhlasná stanoviska musí rodič škole dodat bezodkladně.
 9. V případě předčasného nástupu dítěte  do 1. třídy (dítěti nebude 1. září ještě 6 let) nás kontaktujte telefonicky.
 10. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy 28. května 2021.
 11. Škola otevře maximálně 3 první třídy po 27 žácích, tj. maximálně 81 žáků do 1. tříd.
 12. Do školy budou přijati žáci, kteří splňují kritéria vydaná ředitelem školy takto:
 13. 1. přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu ve školském obvodu spádové Základní školy, Hradec Králové, třída SNP 694 (viz Obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 1/2020 ve znění pozdějších novel (Školský obvod základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694, tvoří ulice: Bieblova, Blahoslavova, Brandlova, Bratří Štefanů, Březová, Divecká, Gagarinova (od ulice Severní a Myslivečkova po třídu SNP), Holečkova, Javorová, Ječná, Jižní, K Dehetníku, Ke Kopaninám, Ke Stavu, Kladská, Kociánovice, Krátká, Kubelíkova, Librantická, Lipová, Luční, Manželů Zemánkových, Markovická (od ulice Myslivečkova po ulici Krátká), Mokrá, Myslbekova, Myslivečkova, Na Letné, Na Mlejnku, Na Ohradě, Na Sadech, Obecní, Orebská, Orličan, Parlament, Piletická (pouze čp. 96,113,178), Polní, Požární, Sládkova, Slavíčkova, Slezská (od ulice Jižní po ulici Uhelná), Svinarská, Stará Polní, Školní, Švabinského, Tichá, Topolová, Trávní, Třebechovická, třída SNP, U Háječku, U Jednoty, U Koše, U Plováren, U Trati, V Poli, Vavákova, Vrbová, Víta Nejedlého (od ulice Orlická po ulici Bratří Štefanů), Zahrádkářská osada Slatina, Za Školou, Zemědělská)

        2. děti z dalších, nespádových obvodů budou přijímány do počtu dětí (viz výše) přijímaných pro školní rok 2021 - 2022 dle těchto kritérií:

             a. sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2021 - 2022 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694 

             b. losováním

 

Vyhrazujeme si právo na změny, pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změní podmínky.

 

Případné dotazy týkající se zápisu prosíme na e-mail:

benes@edu-zssnp.cz , sykorova@edu-zssnp.cz nebo na telefon: 495 541 388