SCHŮZKY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2016/2017

Pondělí 19. 9. 2016

Prezence – neúčast 5. A, 6. A omluvena pro nepřítomnost ve škole.

Seznámení s povinnostmi členů žákovského parlamentu - smlouva se členy žákovského parlamentu.

Desatero žákovského parlamentu – přečteno, rozebráno, schváleno hlasováním také pro školní rok 2016/2017.

Školní bufet – připravit ve třídách návrhy na obměnu prodávaného sortimentu v souvislosti s novými požadavky na zdravé stravování ve školských zařízeních.

Na příští schůzku žákovského parlamentu připravit plány akcí (stávající, nové návrhy).