Školní poradenské pracoviště

ředitelka školy

Mgr. Šárka Sýkorová
tel. 774 829 088
sykorova@edu-zssnp.cz
 

výchovná poradkyně pro I.stupeň

PaedDr. Zdeňka Hartingerová
tel. 725 796 264
hartingerova@edu-zssnp.cz
návštěvu si sjednejte pomocí výše uvedené e-mailové adresy
čtvrtek 14:00 - 15:30 nebo dle vzájemné dohody
 

výchovná poradkyně pro II.stupeň a metodik prevence

Mgr. Iveta Bartošová
tel. 725 728 946
bartosova@edu-zssnp.cz
návštěvu si sjednejte pomocí výše uvedené e-mailové adresy
středa 13:00 - 14:00 nebo dle vzájemné dohody
 

metodik prevence

Mgr. Iveta Bartošová
tel. 725 728 946
bartosova@edu-zssnp.cz
návštěvu si sjednejte pomocí výše uvedené e-mailové adresy
středa 13:00 - 14:00 nebo dle vzájemné dohody
 

školní psycholožka

Mgr. Klára Marková
externí pracovnice - zaměstnaná v DDÚ HK
kontaktujte prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Ivety Bartošové
 

třídní učitelé

Mgr. Alena Orendáčová
orendacova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Jana Sahulková
sahulkova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Jaroslava Maroušková
marouskova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Petra Jelinková
jelinkova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Romana Sündermannová
sundermannova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Marie Kmochová
kmochova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Kateřina Pešková
peskova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Marie Bubnová
bubnova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Milada Podalová
podalova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Milada Rosendorfová
rosendorfova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Věra Fridrichová
fridrichova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Karla Kozáková
kozakova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Alena Pultrová
pultrova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Věra Gofrojová
gofrojova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Jana Eibová
eibova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Alice Marková
markova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Zuzana Kaiserová
kaiserova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Zdena Kratochvílová
kratochvilova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Helena Morcová
morcova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Helena Kovaříková
kovarikova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Klára Šimáková
simakova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Jitka Březková
brezkova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Lada Seidlová
seidlova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Aleš Mrázek
mrazek@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Veronika Vernerová
vernerova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Jitka Kikinčuková
kikincukova@edu-zssnp.cz
 
Mgr. Lenka Stehnová
stehnova@edu-zssnp.cz