Cíle ŠD

  • podněcovat děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
  • vést děti k všestranné a účinné komunikaci
  • rozvíjet u dětí schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
  • připravovat děti k tomu, aby se projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovaly svá práva a naplňovaly své povinnosti
  • vytvářet u dětí potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě
  • učit děti aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví
  • vést děti k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

 

Kontakty na vychovatelky ŠD

Mgr. Radka Vaňková (ved. vychovatelka): 725 728 964

Mgr. Eva Adamcová: 725 834 065

Vych. Kamila Doležalová: 725 728 259

 

e – mail:  příjmení vychovatelky@edu-zssnp.cz 

 

Termíny prázdnin a ředitelského volna

 

Prázdniny: 26. a 27. 10. 2017 podzimní prázdniny

                    23. 12. až 2. 1. 2018 vánoční prázdniny

                    2. 2. 2018 pololetní prázdniny

                    19. 2. – 23. 2. 2018 jarní prázdniny

                   29. 4. 2018 velikonoční prázdniny

                    od 29. 4. 2018 velké prázdniny

 

ředitelská volna:       29.9.2017

                              30.4. a 7.5.2018

                        provoz školní družiny ve dnech ředitelského volna od 7:30 do 15:30