Kurzy pro veřejnost

vlastní web kurzů najdete na adrese  www.zssnpjazykovekurzy.cz

 

 

Kurzy probíhají od poloviny září do poloviny června (minimálně 64 hodin ročně).

 

Základní cena 1 500 Kč za pololetí.

(Může být upraveno podle počtu účastníků.)

Přihlásit se můžete do nových i stávajících kurzů.

 

Navíc do výuky zařazujeme podle možností i rodilé mluvčí. Jejich prezentace jsou přístupné všem účastníkům kurzů.

 

PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU PDF KE STAŽENÍ

 

 

VZOR PŘIHLÁŠKY

Přihláška do kurzy angličtiny ve školním roce 2015/16

 

 

jméno: ....................................................................................................................................

 

telefony, e-maily: ...................................................................................................................

 

vybraný kurz:  ...................................................................číslo.............................................

 

 

podpis:

 

(Vraťte vyučující lektorce nebo do kanceláře školy, telefonické přihlášky 495541388 nebo 725796264, e-mail hartingerova@zssnp.cz,

informace o jednotlivých kurzech na e-mailech  prijmenilektorky@zssnp.cz,  u kurzu č. 10  s rodilou mluvčí hartingerova@zssnp.cz)