Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

škola se zaměřuje na výuk

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Obhájili jsme loňské vítězství v McDonalds Cupu

19.05.2017 11:48
Ve čtvrtek 18.5. se ukázalo, že máme na škole nejlepší školní fotbalové družstvo v kraji. Naše...

MINIFOTBAL - mladší žáci

19.05.2017 11:39
Družstvo mladších žáků se ve čtvrtek 18. 5. zúčastnilo ve Smiřicích okrskového kola...

"Adoptovali" jsme španělský basketbalový tým

12.05.2017 13:05

Speciální pedagog na ZŠ SNP

12.05.2017 12:08
Hledáme speciálního pedagoga pro realizaci podpůrných opatření v rámci společného vzdělávání. Práce...

Dárek pro maminky

12.05.2017 10:25
Děti ze 2.c si připravily pro maminky k jejich nedelnimu svátku besídku:písničky,divadelní...

ATLETIKA - POHÁR ROZHLASU mladší žáci a žákyně

08.05.2017 17:10
V pátek 5. 5., tedy dva dny po závodě starších, proběhlo okresní finále Poháru rozhlasu...

Vítězství v okresním kole McDonalds Cupu

04.05.2017 17:13
Cesta našeho fotbalového družstva mladších žáků za obhajobou loňského celkového vítězství...

ATLETIKA - POHÁR ROZHLASU starší žáci a žákyně

04.05.2017 17:06
Družstva starších žáků a starších žákyň (8.-9.r.) se ve středu 3. května zúčastnila okresního...

MEZINÁRODNÍ TURNAJ V KENDU V BELGII

03.05.2017 13:18
Mikuláš Mistecký, žák 3.B se zúčastnil mezinárodní soutěže KO JIKA v kendu. Umístil se na...

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

02.05.2017 15:59