Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

škola se zaměřuje na výuk

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

XVII. HRADECKÉ SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE 2017 – PLAVÁNÍ

09.06.2017 09:15
Ve čtvrtek 8. června se konaly závody v plavání XVII. HRADECKÝCH SPORTOVNÍCH HER MLÁDEŽE....

XVII. HRADECKÉ SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE 2017 - ATLETIKA

07.06.2017 21:26
Družstva mladších žáků a žákyň (6.-7.r.), starších žáků a žákyň (8.-9.r.) se ve středu 7. června...

Výzva k přihlašování do kroužků angličtiny a 2. cizího jazyka (kroužky typu A) pro příští školní rok:

06.06.2017 12:55
Od  1. do 30. 6. je na webových stránkách otevřen  portál v záložce KROUŽKY /vlevo...

Rodiče přišli podpořit své děti v OLYMPIJSKÉM VÍCEBOJI

02.06.2017 13:07
Děkujeme všem rodičům, kteří dorazili během čtvrtečního odpoledne podpořit svými sportovními výkony...

Sběr starého papíru - úterý 6.6.

01.06.2017 16:36
V úterý 6.6. se uskuteční v Ječné ulici sběr starého papíru. Čas - 7:00 až 8:00

Vystoupení v ALDISU

01.06.2017 13:03
Ve středu 31.5. se uskutečnilo tradiční vystoupení v Aldisu. Děti, které navštěvovaly kroužek...

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO RODIČE

30.05.2017 07:22
Vyhrajte pro třídu své ratolesti jednodenní výlet! Srdečně zveme všechny rodiče a rodinné...

LIGA HRADECKÝCH ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU – 4. kolo

29.05.2017 14:53
Ve středu 24. 5. se naši žáci zúčastnili 4. kola Ligy hradeckých škol v orientačním běhu....

Druháci na výletě!

23.05.2017 22:12
Děti ze tříd 2.A a 2.C si v úterý 23.5.  za krásného počasí užívaly bohatý program, který byl...

Školní sbor zpíval opět ve školce

22.05.2017 21:50
Naše děti, které docházejí na sborový zpěv, nacvičily během druhého pololetí půlhodinové...