Den otevřených dveří

 
se koná  21.3.2018. Dopoledne Vás zveme  do hodin pravidelného vyučování, a to  od 8 do 12,35 (jedná se o 1. až 5. vyučovací hodinu).
Od 13 do 15 hodin bude čas na prohlídku školy. Školou Vás provedou naši starší žáci. 
Odpoledne budou od 15,30 v nabídce ukázky výuky angličtiny pro naše nejmladší žáky a od 16 hodin dílničky pro budoucí žáky naší školy. 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu.škola se

Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

 

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Oznámení o konání voleb do školské rady - pedagogičtí pracovníci

11.10.2017 13:48
OZNÁMENÍ   Vyhlašujeme volby do školské rady Základní školy, Hradec Králové, třída SNP 694...

Oznámení o konání voleb do školské rady - zákonní zástupci nezletilých žáků

11.10.2017 13:44
OZNÁMENÍ   Vyhlašujeme volby do školské rady Základní školy, Hradec Králové, třída SNP 694...

Sběr starého papíru

01.10.2017 21:11
V úterý 3.10. se uskuteční v Ječné ulici sběr starého papíru. Čas - 7:00 až 8:00

Tradiční sběr žaludů a kaštanů

29.09.2017 21:00
letos proběhne v úterý 3.10.2017  Zvážené plody budeme vybírat v prostoru mezi pavilony 1. a...

NEOBVYKLÁ NÁVŠTĚVA

29.09.2017 20:39

Projekt DEN JAZYKŮ

27.09.2017 20:29
V úterý 26. září se uskutečnil na naší škole Evropský den jazyků. Žáci všech ročníků se zapojili do...

LIGA HRADECKÝCH ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU – 1. kolo

22.09.2017 08:55
Ve středu 20. 9. se naši žáci zúčastnili 1. kola Ligy hradeckých škol v orientačním běhu....

Třídní schůzky a co trápí nás i vás:

18.09.2017 11:07
Jsou to vši. Takže, jak na ně. Výskyt vší v dětských kolektivech je i v dnešní moderní...

Úvodní třídní schůzky 2017/18

08.09.2017 09:04
V úterý 12.9.2017 se konají úvodní třídní schůzky pro školní rok 2017/18. Časový sled: 15:30 Rada...

Zápis do zájmových kroužků

04.09.2017 07:39
Zápis do zájmových kroužků proběhne elektronickou formou od 4.9. 18:00 do 11.9. 23:59, přes odkaz v...