Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

škola se zaměřuje na výuk

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Volby do ŠKOLSKÉ RADY

03.11.2014 12:15
OZNÁMENÍ Vyhlašujeme volby do školské rady Základní školy, Hradec Králové, třída SNP 694 za...

Vzdělávací zájezd - Anglie 2015 - ještě 7 volných míst

02.11.2014 13:31
Jako každý lichý rok pořádáme i tentokrát v květnu 2015 zájezd do Anglie. K dispozici je ještě 7...

Den halloweenských masek II.

24.10.2014 13:22
Žákovským parlamentem vyhlášený den halloweenských masek v poslední říjnový pátek před prázdninami...

Den halloweenských masek

22.10.2014 14:03
Na pátek 24.10. vyhlásil žákovský parlament (po úspěšném 1.ročníku) opět den halloweenských masek.

Podzimní prázdniny

22.10.2014 14:00
Připomínáme termín podzimních prázdnin - pondělí 27.10. a středa 29.10. Na tyto dny navazuje...

Koncert skupiny Memphis

17.10.2014 09:28
Dne 17.10.2014 se konal v tělocvičně na naší ZŠ SNP koncert pro žáky 2.stupně. Byla u nás skupina...

Den otevřených dveří - středa 22.10.2014

14.10.2014 14:52

Postupujeme do krajského semifinále

13.10.2014 08:49
Od 1. – 7. října se žáci 3. – 5. tříd zúčastnili nominačního kola LOGICKÉ OLYMPIÁDY. Soutěže se...

Projektový den "Ochrana člověka za mimořádných události"

09.10.2014 09:45
Ve středu 8.10. proběhl na škole projektový den "Ochrana člověka za mimořádných události". Žáci...

Výstava středních škol

07.10.2014 20:07
Dne 7. října navštívili žáci 9. ročníku Výstavu středních škol. Seznámili jsme se s nabídkami škol,...