Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

škola se zaměřuje na výuk

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Finále 2.ročníku pinpongového turnaje

16.12.2014 07:37
 

SOUTĚŽ 5 JAZYKŮ NA PÓDIU

05.12.2014 09:59
Ve středu 2.12 se žákyně 8.A zúčastnily jazykové soutěže 5 jazyků na pódiu. Alena Prouzová obsadila...

Oznámení školní jídelny

04.12.2014 11:52
V pátek 5.12. bude od 10:00 uzavřena kancelář školní jídelny.

Velká vánoční fotosoutěž

02.12.2014 09:59

Mikulášské odpoledne

01.12.2014 07:26
Srdečně zveme na tradiční "Mikulášké odpoledne", které se koná 4.prosince od 16 hod v aule...

Tvořivé dílničky - den otevřených dveří

11.11.2014 08:59

Sbírka pro Diakonii Broumov

11.11.2014 08:16

Navštívili jsme recyklační centrum

07.11.2014 20:59
Ve čtvrtek 6.11. výběr žáků 7. a 8. tříd navštívil recyklační centrum firmy Marius Pedersen. Děti...

Získali jsme Evropský certifikát kvality

06.11.2014 13:50
Gratulujeme a děkujeme paní Mgr. Miladě Podalové, které získala díky svému eTwinningovém...

Web pro lyžařský kurz 7.B š.r.2014/2015

05.11.2014 21:27
Web pro lyžařský kurz třídy 7.B konaný v lednu 2015 spuštěn. Najdete ho na...