Naše

Probíhající projekty na škole
  
Personální podpora a vdělávání

Erasmus + KA1

Erasmus + KA2

škola se zaměřuje na výuk

Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. třídy se Vaše dítě bude učit anglický jazyk. Výuka angličtiny je v 1. a 2. ročníku zařazena do rozvrhu 4x týdně po 20 minutách, tedy dvě vyučovací hodiny za týden.  

    Od 3. třídy pokračují děti ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně (každý rok mohou doplnit kroužkem na 4) a od 6. třídy přibývá druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština – podle volby rodičů). Od 8. třídy si mohou místo druhého cizího jazyka zvolit alternativní předmět.  

    Do výuky angličtiny je zařazen i rodilý mluvčí, a to od 6. třídy do pravidelného vyučování, v nižších třídách mají děti možnost se přihlásit na placenou konverzaci a další rozšiřující kroužky angického jazyka.

   V prvním ročníku hradí veškeré učebnice škola, od druhého ročníku výše doporučujeme rodičům, aby pro své děti učebnice jazyků zakoupili, protože do nich pak dítě může vpisovat a učebnice mu pak zbyde jako referenční příručka i do dalších let. Učebnice si lze vypůjčit také ze školy. Fond jazykových učebnic školy finančně podporuje i Spolek rodičů. Pracovní sešity si žáci hradí sami.

    Pro žáky naší školy nabízíme mnoho mimoškolních aktivit. V prvé řadě rozmanitou škálu kroužků doplňujících výuku cizích jazyků (např. konverzace s rodilým mluvčím), sportovní kroužky, kroužky s uměleckým zaměřením, se zaměřením na počítače. Na druhém stupni pak kroužky rozvíjející schopnosti a dovednosti v základních předmětech (M a Čj) včetně přípravných kurzů na přijímací zkoušky.  Zájmové kroužky hradí dětem rodiče, jejich cena se odvíjí od typu kroužku a počtu dětí v něm. 

    Pro žáky 1. až 3. tříd je k dispozici školní družina, v provozu od 6,30  do 17,00 hodin.  Ráno před školou mohou do družiny chodit i starší žáci (4. ročník do prostoru školní družiny, 5. - 9. ročník do školní knihovny).

    Pokud dítě dojíždí do jiné než spádové školy, nemohou bohužel rodiče požadovat úpravu režimu školy v návaznosti na dopravní spojení.

Aktuality

Organizace prvních dní š.r. 2017/18

30.08.2017 11:44
Ukončení vyučování pondělí 4.9. - slavnostní zahájení 8:45 až 9:00 výdej: 2. stupeň 10:30  ...

Provoz kanceláře školy o letních prázdninách

27.06.2017 15:05
Provoz kanceláře o prázdninách 9 -  11 hod. 3.7. Mgr....

Výsledky OVOV 2017

23.06.2017 21:13
Děkujeme všem rodičům za podporu soutěžě OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE a poskytujeme k nahlédnutí výsledky...

Plánovaný přehled sešitů pro školní rok 2017/2018

22.06.2017 13:58
  Typ sešit   3.ročník 

ÚPRAVA KONCE VYUČOVÁNÍ V POSLEDNÍM TÝDNU ŠKOLNÍHO ROKU 26.6.-30.6.2017

22.06.2017 13:17
  Pokud se třída neučastní v dané dny akcí mimo areál školy (výlet, exkurze, školní akademie,...

Spolupráce ZŠ SNP v rámci eTwinningu (mezinárodní spolupráce škol)

21.06.2017 14:14
Dne 15.6.2017 proběhla na naší škole ZŠ SNP beseda. Paní Nykličková a Tomková z úřadu hejtmana...

Dětský triatlon

18.06.2017 13:17
V pátek 16.6. jsme se zúčastnili triatlonového závodu na Stříbrném rybníce s níže uvedeným velkým...

Exkurze na letišti v Hradci Králové

15.06.2017 14:15
Dne 12.6.2017 se žáci 3.A a 3.B zúčastnili exkurze na hradeckém letišti, kde si prohlédli různé...

Škola v přírodě 5.A a 5.C

12.06.2017 10:07
Od 5. do 9.6. se třídy 5. A  a 5. C společně zúčastnily tematicky zaměřené školy...

Výsledky a momentky ze sportovních dnů 1. i 2.stupně

10.06.2017 10:11
SPORTOVNÍ DEN 1.stupeň – VÝSLEDKY   TURNAJ VYBÍJENÁ   2.A...